Trädfällning 

Trädfällning kräver stor kunskap och erfarenhet för att utföras på ett rätt och säkert sätt. Vår personal är utbildad enligt det regelverk som Arbetsmiljöverket kräver. Vid fällning av träd i närheten av byggnader, trafikmiljöer, elledningar och i andra komplicerade miljöer krävs rätt planering och fällnings metod.

Vår personal kan avgöra vilken metod som ska användas – markfällning eller sektionsfällning och det är trädets placering och platsens förutsättningar som beaktas. Oavsett metod utförs trädfällningen på ett säkert sätt med perfekt resultat varje gång. Önskar ni som kunder att få trädet bortforslat tar vi hand om trädet och gör biobränsle av restprodukterna.

Utbildad och certifierad personal

Vår personal är utbildad och certifierad för att kunna leva upp till de krav och förväntningar som ni har på oss. Acre arbetar med SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och är en viktig del i vår verksamhet. Säkerheten först!  Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och 45001:2018 och arbetar ständigt med utveckling för att hitta hållbara lösningar. Vi är också PEFC certifierade vilket är en helt egen certifiering för skogsbruket. Vårt mål är att ni som kunder ska känna er trygga med oss från början till slutet av ert projekt.

Tekniker för trädfällning

Markfällning

Vid markfällning fäller man trädet från marknivå. Olika hjälpmedel kan användas för att säkra omgivning och arbetsplatsen för att trädet skall falla åt oönskat håll. Här ställs det stora krav på vår personal så att vårt arbete utförs så säker som är möjligt. Både utifrån vår arbetsmiljö men även mot våra kunder egendom tex byggnader och järnvägsanläggning.

Läs mer om markfällning >

Sektionsfällning:

När vi inte kan fälla träd från marknivå får vi använda oss av en fällningsteknik som kallas sektionsfällning. Träd som ofta måste sektionsfällas är träd i bebyggelse eller träd som står utmed kraftledning, järnväg eller i andra känsliga områden. Tekniken innebär att arborist klättrar upp i trädet och sågar ner det bit för bit. Stamdelar och grenar kan firas ner med hjälp av rep för att minimera risken för skador. Träd som av arbetsmiljöskäl inte går att klättra i eller som är placerade på ett sådant sätt att säkerheten riskeras, använder vi ovan nämnda metoder, skylift, mobilkran eller lastbil med såghuvud.

Läs mer om sektionsfällning >

Ytterligare tjänster

Bortforsling

Acre tillhandahåller borttransport av allt avverkat material vid våra uppdrag om våra kunder så önskar. Av restprodukterna blir det biobränsle till våra värmeverk eller mat till djuren vid Borås djurpark beroende på säsong och art på restprodukter. Vid uppdrag där en större mängd skogsråvara plockas ut hjälper vi våra kunder med försäljning av stammar och grot.
Vår maskinpark är anpassad för att ge ett så lågt marktryck som möjligt, vilket gör att den negativa påverkan på rötter och mark minimeras. Våra transportörer är kontrollerade och godkända av oss i vårt interna regelverk som styr vilka underentreprenörer vi skall använda oss av.

Läs mer om bortforsling >

Stubbfräsning

Där våra kunder önska utföra stubbfräsning kan vi erbjuda detta. Stubbfräsning görs ofta där man vill uppnå ett bra helhetsintryck eller slippa runda stubben med gräsklipparen tex gräsmattan eller i parkmiljö. Gamla kan dessutom innehålla skadedjur och insekter som kan ställa till besvär. Oavsett ert syfte så har vi maskiner för att fräsa bort stubben.

Läs mer om stubbfräsning >

Se fler tjänsterRUT-avdrag för trädbeskärning

Du vet väl att du kan utnyttja RUT-avdraget när du anlitar oss på ACRE för någon av våra tjänster?
För dig som behöver hjälp med trädbeskärning kan du spara så mycket som 50 % på upp till 75 000 kronor, bara genom att använda RUT-avdraget.

Avdrag per person och år

Avdraget är till för privatpersoner och gäller alltså 50 % av arbetskostnaden upp till 75 000 kronor per person och år.

Hur fungerar det?

När du anlitar oss, anger du att du vill använda RUT-avdraget. Då drar vi per automatik av RUT-avdraget på din faktura.