Beskära träd med rätt metod

Trädbeskärning är något som kräver både stor kunskap och erfarenhet för att det ska kunna utföras på rätt sätt. Det finns flera beskärningsmetoder att välja mellan, beroende på typ av träd och målet med beskärning av träd. Utförs det på ett felaktigt sätt kan trädet skadas och i värsta fall förkortas livstiden.

Utrymmesbeskärning – Grenar som är på väg eller växer in i fasader, belysningar, skyltar, elledningar eller liknande avlägsnas.

Kronlyft – då avlägsnar vi trädets lägsta grenar för att få mer ljus, ökad sikt och framkomlighet.

Säkerhetsbeskärning – Ta bort döda eller skadade grenar på träd för att förhindra skador på person eller egendom.

Uppbyggnadsbeskärning – Främja det unga trädet på bästa sätt.

Formbeskärning – Forma eller bibehålla en speciell form på trädkronan.

Utbildad och certifierad personal

Det är viktigt för ACRE att vår personal ständigt uppfyller eller överträffar de förväntningar som kunder har på oss. Dit når vi genom att ha personal som är utbildad och certifierad inom området. Våra arborister är ETW certifierade, vilket är en garanti för våra kunder att alltid få rätt hjälp. Bolaget är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 samt PEFC certifierade. Vi arbetar systematiskt med SAM, Systematiskt ArbetsMiljöarbete. I vår bransch är det kvalitetsstämplar som gör att du som kund kan känna dig trygg. Läs mer om respektive certifiering.

Vanliga frågor om att beskära träd

Här besvarar vi vanliga frågor om trädbeskärning.

Varför beskär man träd?

Det finns flera anledningar till varför man väljer att beskära ett träd. Ett ungt träd kan beskäras för att för att gynnas i sin tillväxt och på äldre träd kan det vara för att ta bort döda grenar eller förbättra trädens form.

Vilka metoder och tekniker finns det?

Trädbeskärning kan göras utifrån flera olika metoder och tekniker. Utgångspunkten är alltid trädet och dess behov. Det går korta in grenar för att förhindra att de växer mot tak eller fasad, liksom beskära fruktträd för att gynna fruktsättning.

Vilka träd beskär Acre?

Ingen utmaning är för liten eller för stor för ACRE. Vi beskär alla typer av träd och anpassar våra metoder utifrån trädets behov. Du behöver inte kunna något, vi använder oss alltid av den bästa metoden för ditt träd.

Se fler tjänsterRUT-avdrag för trädbeskärning

Du vet väl att du kan utnyttja RUT-avdraget när du anlitar oss på ACRE för någon av våra tjänster?
För dig som behöver hjälp med trädbeskärning kan du spara så mycket som 50 % på upp till 75 000 kronor, bara genom att använda RUT-avdraget.

Avdrag per person och år

Avdraget är till för privatpersoner och gäller alltså 50 % av arbetskostnaden upp till 75 000 kronor per person och år.

Hur fungerar det?

När du anlitar oss, anger du att du vill använda RUT-avdraget. Då drar vi per automatik av RUT-avdraget på din faktura.

Räknexempel:

Vi beskär 3 träd åt Anna Karlsson.
Arbetskostnad är 4.000:- inkl moms
Framkörningskostnad 200:- inkl moms
Kostnaden för arbetet är avdragsgill men inte övriga kostnader.
4.000:- / 2 = 4.000:- + 200:- = 2.200:- inkl moms
Kunden betalar 2.200:- och resterande belopp ansöker vi hos Skatteverket.