Sektionsfällning

Sektionsfällning av ett träd innebär precis som namnet låter, trädet fälls i sektioner. Det kan vara så att trädet står illa till, har skador och inte kan fällas på annat sätt än genom en sektion i taget.

Byggnader, järnväg eller kraftledning kan riskera att ta skada om sektionsfällning används. Oftast klättrar då vår arborist upp i trädet och fäller det i bitar istället för hela trädet på en gång. Vi kan dessutom använda oss utav rep och andra hjälpmedel för att fira ner grenar och stamdelar. Skulle det av någon anledning, oftast att trädet är i jättedåligt skick, inte gå att klättra upp, använder vi oss av hjälpmedel såsom skylift eller mobil kran. Val av metod väljs alltid utifrån säkerhetsaspekten för vår personal.

ETW-Certifierade arborister utför arbetet

På Acre har vi ETW- (European Tree Worker) certifierade arborister, som på ett säkert sätt kan utföra sektionsfällning. Vid trädklättring ser vi till att rätt teknik och arbetsmetoder alltid används så att vi arbetar säkert både för er och vår skull. Arbetet utförs alltid med utgångspunkt för SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och det för att kunna garantera säkerheten på vår arbetsplats och för er som kunder och er fastighet.

Vi på Acre är proffs på sektionsfällning

Se fler tjänsterRUT-avdrag för sektionsfällning

Du vet väl att du kan utnyttja RUT-avdraget när du anlitar oss på ACRE för någon av våra tjänster?
För dig som behöver hjälp med trädbeskärning kan du spara så mycket som 50 % på upp till 75 000 kronor, bara genom att använda RUT-avdraget.

Avdrag per person och år

Avdraget är till för privatpersoner och gäller alltså 50 % av arbetskostnaden upp till 75 000 kronor per person och år.

Hur fungerar det?

När du anlitar oss, anger du att du vill använda RUT-avdraget. Då drar vi per automatik av RUT-avdraget på din faktura.

Räknexempel:

Vi fäller ett 3 träd åt Kalle Karlsson. Kalle vill få träden uppkapade till ved men grenarna vill Kalle få flisade.
Arbetskostnad är 8.000:- inkl moms
Maskinkostnad vid flisning 500:- inkl moms
Materialkostnad 150:- inkl moms
Framkörningskostnad 200:- inkl moms
Kostnaden för arbetet är avdragsgill men inte övriga kostnader.
8.000:- / 2 = 4.000:- + 500:- + 150:- + 200:- = 4.850:- inkl moms
Kunden betalar 4.850:- och resterande belopp ansöker vi hos Skatteverket.