Markfällning som trädfällningsmetod

Markfällning innebär att trädet fälls från marknivå och är den absolut vanligaste metoden att använda. För att använda den metoden krävs det att trädet inte står väldigt riskfyllt eller besvärligt till. Trädet fälls till marken med ett rikt och fällskär.

Innan och under fällningen är det viktigt att rikta trädet så det faller på önskat sätt. Fallriktningen bestäms med ett fällskär, och ibland krävs hjälp av linor och eller trädfällriktare. Är trädet skadat, drabbat av röta eller liknande, krävs extra varsamhet vid trädfällning. På Acre har vi lång erfarenhet av olika skador och kan utföra en markfällning oavsett anledning till att trädet ska avlägsnas från platsen.

Erfarna och certifierade medarbetare

Vid markfällning krävs det stor kunskap och erfarenhet för att ha en säker arbetsplats för vår personal och en säker miljö för er som kunder. Vi arbetar utifrån SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och vi genomför alltid en riskhantering innan vi startar ett projekt.

För att du som kund ska känna dig trygg fortsätter vi kontinuerligt att vidareutbilda oss och ständigt lära oss mer inom allt som rör markfällning. Allt för att ständigt utföra det mest säkra arbetet på din fastighet.

Vi på Acre är proffs på markfällning

Kontakta oss på Acre om du vill ha hjälp av riktiga proffs att ta ner träd.

Se fler tjänsterRUT-Avdrag för markfällning

Du vet väl att du kan utnyttja RUT-avdraget när du anlitar oss på ACRE för någon av våra tjänster?
För dig som behöver hjälp med trädfällning kan du spara så mycket som 50 % på upp till 75 000 kronor, bara genom att använda RUT-avdraget.

Avdrag för person och år

Avdraget är till för privatpersoner och gäller alltså 50 % av arbetskostnaden upp till 75 000 kronor per person och år.

Hur fungerar det?

När du anlitar oss, anger du att du vill använda RUT-avdraget. Då drar vi per automatik av RUT-avdraget på din faktura.

Räkneexempel:

Vi fäller ett 3 träd åt Kalle Karlsson. Kalle vill få träden uppkapade till ved men grenarna vill Kalle få flisade.
Arbetskostnad är 8.000:- inkl moms
Maskinkostnad vid flisning 500:- inkl moms
Materialkostnad 150:- inkl moms
Framkörningskostnad 200:- inkl moms
Kostnaden för arbetet är avdragsgill men inte övriga kostnader.
8.000:- / 2 = 4.000:- + 500:- + 150:- + 200:- = 4.850:- inkl moms
Kunden betalar 4.850:- och resterande belopp ansöker vi hos Skatteverket.