Besiktiga kraftledningar

Inom vårt affärsområde kraftbolag ingår även besiktningstjänster. Vi har enligt EBR-godkända besiktningsmän som kan kvalitetssäkrar ert elnät.

Vi besiktar i vårt kontrollprogram Lineinspector som är ett verktyg framtaget enbart för elnätsbesiktningar. Alla avvikelser dokumenteras och fotograferas i verktyget och en rapport lämnas över till beställaren i rätt format. Vi besiktar även i andra verktyg vid önskemål eller krav av beställaren. Acre sätter stor vikt vid vår kvalitetssäkring som vi skall uppfylla enligt den standard vi följer ISO 9001, därav gör vi interna efterkontroller som säkrar att den som besiktat följt EBR:s standard.

Några av de besiktningar vi utför:

  • Vid besiktning av luftledning går teknikern sträckan som skall besiktas till fots. Teknikern tittar på stolparnas status gällande lutning, stagning, stagmarkeringar, isolatorer, byggnader som kan vara felplacerade i anslutning till anläggning och ev röjningsbehov. Alla avvikelser registreras i besiktningsprogrammet som teknikern bär med sig. I samband med besiktning av luftledning kan även rötskadebesiktning av stolpar göras. Det görs genom att vi petar, tar borrprov, bankar och / eller frilägger stolpen i marknivå för att leta rötskador. Även här dokumenteras alla avvikelser i besiktningsprogram för rätt dokumentation.
  • Besiktning av jordtag kan göras på två sätt. Antingen tång- eller bryggmetoden. Vi utför bägge metoderna och utför även förstagångsmätning med dokumentation av värden.
  • Vi utför även underhåll-, tillsyn och driftbesiktning av transformatorstationer och kabelskåp. Även här registreras alla avvikelser i besiktningsprogram för att beställare skall få ett fullständigt och korrekt underlagt.

Se fler tjänster