Referenscase Acre

På ACRE har vi skickliga, rutinerade och yrkeskunniga medansvariga. Alla kunder har olika behov av kompetens och därför är det viktigt för oss att vara lyhörda, flexibla och att personalen har rätt utbildningar. Att vi har rätt medansvariga på plats för en viss arbetsuppgift säkerställer att våra kunder får sina projekt rätt utförda. Vårt säkerhetstänkande i alla delar av projekten skall genomsyra alla våra uppdrag, stora som små. Kunden skall alltid känna stor trygghet när ACRE utför ett projekt.

  • Drönarbesiktning

    När Vara Energi fick problem med sitt fjärrvärmesystem innebar det att stora mängder vatten läckte ut. Då de inte visste var i deras rörsystem som problemet härstammade tog dem kontakt…

    Läsmer