Medlemskap Skogsentrepenörerna AB

Acre AB är stolta över att meddela att vi nu är medlem i Skogsentreprenörerna (SE).

SE är en rikstäckande branschorganisation för professionella, ansvarskännande småföretagare som arbetar i och för den svenska skogen.

Skogsentreprenörerna arbetar för att föreningens medlemmar ska vara professionella, lönsamma och fristående företagare. SE arbetar aktivt med att bidra till att skapa och vidareutveckla ett professionellt entreprenadskogsbruk samt en seriös, väl ansedd skogsbransch.

SE erbjuder rådgivning, stöd och utbildning till både medlemmar och andra aktörer i skogsbruket.

För mer information om Skogsentreprenörerna, läs mer här.


Medlemskap – SAF 

ACRE AB är stolt medlem i SAF – Sveriges Arboristförbund.

SAF är en ideell förening som utvecklar och utför arboristcertifieringar, utbildningar och kvalitetssäkrar trädvårds branschen.  SAF har med sitt nätverk av professionella kontakter en stark kunskapsbas som vi som arbetar med professionell trädvård i Sverige kan använda oss utav.

 För mer information om SAF, kika in här.

Nyheter

 • Hållbar skogsbrukshantering för framtida generationer

  Bevara skogarnas ekosystem och samtidigt maximera avkastningen. Vår konsulttjänst inom skogshantering har hjälpt skogsägare att balansera ekonomiska och miljömässiga intressen…

  Hållbar skogsbrukshantering för framtida generationer

 • Effektiv kraftnätsunderhåll för ökad tillförlitlighet

  Minska driftstörningar genom proaktivt underhåll. Genom att tillämpa en proaktiv underhållsstrategi på kraftnätsinfrastruktur lyckades vi minska driftstörningar och avbrott, vilket…

  Effektiv kraftnätsunderhåll för ökad tillförlitlighet

 • Nytt avtal för Lidköpings kommun.

  Precision och effektivitet i besiktningsprocessen. Med hjälp av avancerad teknik för mark- och luftbesiktning utför vi noggranna inspektioner av infrastruktur…

  Nytt avtal för Lidköpings kommun.