Vår personal, vår viktigaste resurs!

Här på ACRE har vi inte medarbetare, vi har medansvariga! Ett företags framgång är inte en ledare eller ägares framgång, utan ett samlat resultat av alla de personer som finns inom en organisation – och hos oss är det våra medansvariga!

Varför du medansvariga?

Jo, därför om alla i en organisation, från ledning till personal på arbetsfältet, i grunden tycker att alla har ansvar för sin del i en verksamhet så ökar per automatik arbetsglädjen och förståelsen mellan ledning och personal och sjukfrånvaron sjunker. Därav har vi på ACRE valt att alla är medansvariga.

Kompetensökning i en föränderlig värld.

ACRE har alltid varit öppna för nya lösningar och innovationer inom de områden man verkar.
För att upprätthålla en fortsatt hög kompetens måste vi fortsatt vara framåt och hungriga på nya synsätt och utbildningar. Där spelar våra medansvariga en stor och viktig roll för att vi fortsättningsvis skall vara framgångsrika. Vi vill helt enkelt fortsätta att vara en viktig och betydande partner för våra kunder.

Kundupplevelsen som detta leder till

När vår personal trivs och tar ansvar för sina arbetsuppgifter så leder detta förhoppningsvis till att ni som kunder känner att vi är ett företag som tar ansvar, är engagerade och utför våra arbetsuppgifter med glädje. Ert förtroende för oss är viktigt och vi hoppas kunna erbjuda det där lilla extra…

Lediga tjänster

Spontanansökan