För en hållbar utveckling!

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

ACRE skall i alla delar uppfylla eller överträffa våra kunders förväntningar på oss. För att vi ska kunna leva upp till detta så vet vi att våra medansvariga är vår viktigaste resurs. Inom ACRE pågår därför ett ständigt förbättringsarbete inom alla delar för att utveckla och erbjuda hållbara lösningar till våra kunder och medansvariga. Nu och för framtiden. För att säkerställa att dessa processer leder oss framåt i den riktning vi vill, var det ett enkelt beslut att certifiera enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Vi är även PEFC certifierade, och det är skogsbrukets egen certifiering. Den garanterar våra kunder och allmänheten att vi utför våra tjänster enligt de krav som ställs för att vara bärkraftiga och naturvårdsanpassade. Dessa certifieringar är en garant för att alla som arbetar med oss, internt och externt, att vi följer lagar och krav, har högt uppsatta kvalitetskrav och ett väl genomtänkt hållbarhetsperspektiv på vårt miljöarbete.

Vi på ACRE arbetar med SAM, Systematiskt ArbetsMiljöarbete för att kunna erbjuda våra medansvariga en säker och trivsam arbetsplats. Med våra arbetsuppgifter följer riskfyllda arbetsmoment, därav genomsyrar risk- och säkerhetsanalyser hela vår verksamhet. Vårt arbete har påbörjats för att uppfylla kraven för en arbetsmiljöcertifiering ISO 45001 och förhoppningsvis finns den på plats inom en snar framtid.