En pionjär inom den gröna näringen.

ACRE startade 2002 och hade redan från början siktet inställt på att det skulle vara både tryggt och enkelt att anlita gröna tjänster. Genom ett långsiktigt och målmedvetet förbättringsarbete följde ISO-certifieringar och ständiga utbildningar och kompetensutvecklingar. Företagets fokus på professionalism ledde till allt fler och allt större uppdrag. ACRE har idag årtionden av erfarenhet att erbjuda kompletta lösningar för trädvård, grönyteskötsel och underhållsröjning av kraftledningar och järnväg.

Snabbväxande företag

Ekologins logik gäller även i näringslivet. ACREs långsiktighet och förutseende har fått företaget att blomstra. Idag befinner företaget i en kraftig tillväxt. Mycket tack vare ett ökat intresse för miljöfrågor, säkerhetsfrågor och gröna ekonomi i allmänhet. Men även för att företagets fokus på värdegrundsarbete, innovation och affärseffektivitet bäddar för att smidigt kunna skala upp verksamheten med bibehållen skärpa och kontroll.

Nordisk ledarroll

ACRE har som vision att leda den gröna näringen i Norden genom att sätta standarden för professionalism, säkerhet och hållbarhet. Övertygelsen är att vi ständigt ska befinna oss på frontlinjen för en grönare framtid där säkerhet, hållbarhet och affärsmässighet möts.

Värderingar som skapar förutsättningar

På ACRE arbetar bara medansvariga. Det är så vi som jobbar här känner. Vårt arbete för en grönare framtid är viktigt och kräver att alla drar sitt strå till stacken. Ytterligare en sak som svetsar oss samman är våra värderingar. Med säkerhet djupt inbäddat i vårt DNA kan våra värderingar sammanfattas i akronymen SAFE.Lägg till länk

Säkerhet

Vi betonar ansvar och tillförlitlighet i alla operationer och säkerställer att varje åtgärd är i linje med standarder för säkerhet och etik. Vi går gärna steget längre än våra konkurrenter.

Ansvarstagande

Vi har ett åtagande för långsiktig ekologisk balans och ansvarsfull förvaltning. Det är avgörande inom den gröna näringen och miljövård. Vi är också noga att ta ansvar för varandra.

Förutseende

Vi ska alltid ha förmågan att förutse och förbereda oss för framtida utmaningar och förändringar. Det gäller både säkerhet, affärsmässighet och miljöpåverkan.

Engagemang

Vi främjar aktivt deltagande och engagemang bland medansvariga och intressenter. Vi strävar efter att skapa en kultur av säkerhet, innovation, affärsmässighet och kontinuerlig förbättring.

Nyheter

 • Hållbar skogsbrukshantering för framtida generationer

  Bevara skogarnas ekosystem och samtidigt maximera avkastningen. Vår konsulttjänst inom skogshantering har hjälpt skogsägare att balansera ekonomiska och miljömässiga intressen…

  Hållbar skogsbrukshantering för framtida generationer

 • Effektiv kraftnätsunderhåll för ökad tillförlitlighet

  Minska driftstörningar genom proaktivt underhåll. Genom att tillämpa en proaktiv underhållsstrategi på kraftnätsinfrastruktur lyckades vi minska driftstörningar och avbrott, vilket…

  Effektiv kraftnätsunderhåll för ökad tillförlitlighet

 • Nytt avtal för Lidköpings kommun.

  Precision och effektivitet i besiktningsprocessen. Med hjälp av avancerad teknik för mark- och luftbesiktning utför vi noggranna inspektioner av infrastruktur…

  Nytt avtal för Lidköpings kommun.